Premiär för andra kullen i THAB Academy

Bild: Deltagare i THAB Academy 2020/2021 på introduktion i Smygehuk med kursledarna Marita Östberg och Birgitta Larsson Lindersköld

Trelleborgs Hamn AB fortsätter att investera i personalen, för att följa med i utvecklingen och för att ge fler medarbetare chansen att nå nya karriärvägar. Nu har det blivit dags för 12 nya kursdeltagare att påbörja sin utbildning i Trelleborgs Hamns egen akademi, THAB Academy, som pågår under två års tid.

Första kullen som startade vårterminen 2019 är nu inne på sitt andra år och parallellt startar nu den andra kullen.

Stor succé för internutbildningen
– Även den här gången har intresset varit väldigt stort och många sökte till utbildningen, men vi kan bara erbjuda 12 stycken platser åt gången i THAB Academy. Nytt för i år är att även tjänstemän får deltaga i utbildningen, berättar Marita Östberg, HR-chef i Trelleborgs Hamn AB och rektor för THAB Academy. Trelleborgs Hamn planerar att fortsätta erbjuda utbildningen så länge det finns intresse.

Målet med satsningen är att ge fler medarbetare kompetensutveckling, med förhoppning att flera av dem kommer att växa och vilja ta på sig mer ansvar, vartefter det uppstår vakanser som passar, som till exempel teamledare eller specialist.

Utbildningen består av 15 träffar och fokuserar på olika teman inom ämnena organisation, ledarskap, miljö, hållbarhet, logistik, infrastruktur, volym, teknik, digitalisering och IT. Kursledare för utbildningen är experter inom företaget samt externa föreläsare. Dessutom ingår studiebesök i andra hamnar, både inom Sverige och utomlands.

– Genom satsningen på THAB Academy får vi medarbetare som vill utvecklas och ta större ansvar. Första blocket har handlat om personlig utveckling och det är fantastiskt med taggade kursdeltagare som tycker det är roligt och intressant med ny kunskap. Jag brinner för att människor ska få kontakt med den bästa versionen av sig själv och fokusera på allt som är möjligt att åstadkomma, säger HR-chef Marita Östberg.

Då kursdeltagarna jobbar på olika avdelningar och de flesta jobbar skift, är en viktig del att lära känna varandra över avdelningsgränserna. Vid varje tillfälle har man därför lagt in teambuilding aktiviteter och övernattning på hotell.

– De som går utbildningen får också ökad förståelse för hur allting hänger ihop när de lär sig mer om de andra avdelningarnas arbetsuppgifter och roller samt vikten av god kundvård. Vi vill ju fortsätta vara Europas bästa RoRo-hamn och erbjuda den bästa hamnservicen i Trelleborgs Hamn, säger Marita.