Organisation

Företaget har 135 årsanställda och verksamheten bemannas huvudsakligen enligt följande:

1. Port Operation (Hantering)

2. Landlord (Hamn/Infrastruktur)

3. Logistik & Support

Utöver dessa enheter inom Produktion, Landlord och Logistik & Support finns följande funktioner:

Affärsutveckling, IT, Kvalitet & Miljö, Ekonomi (inkl. Controlling, Löner och Inköp), Kommunikation, HR, Projektledning, Säkerhetschef samt VD-assistent.