Organisation

Företaget har ca 135 årsanställda och verksamheten bemannas huvudsakligen enligt följande:

1. Hamn (Port Authority dvs Landlord)

  • EU – koordinering av olika EU-projekt där det kommer att finnas projektanställda för olika projekt
  • TPC – huvudsyssla trafik in och ut ur hamnen såväl från havet som från land
  • Fastigheter – egendom i fastigheter, mark och kajer
  • Drift & Underhåll – drift och underhåll av byggnader, kajer och mark
  • Infrastruktur & utveckling – utveckling av hamnen

2. Hantering (Port Operation)

  • Fordon – drift och underhåll av fordon
  • RoRo – lastning/lossning av fartyg
  • Järnväg – rangering av järnvägsvagnar i hamnen och på/av fartyg
  • Logistik – logistikverksamhet i egna lokaler samt på markområden kring terminalen
  • Kombi – lyft av kombienheter från/till järnvägar och lastbilar

Utöver dessa enheter inom Landlord och Produktion finns följande funktioner:

Affärsutveckling, IT, Kvalitet & Miljö, Ekonomi (inkl. Controlling, Löner och Inköp), Kommunikation, HR, Säkerhetschef samt VD-assistent.