Organisation

Företaget har cirka 128 årsanställda och verksamheten bemannas huvudsakligen enligt följande:

1. Port Operation (Hantering/produktion) 

2. Port Supply (Planering & bemanning/produktion)

3. Landlord (Hamn/Infrastruktur)

4. Logistik & Säkerhet

Utöver dessa enheter inom Produktion, Landlord och Logistik & Säkerhet finns följande funktioner:

Affärsutveckling, IT, Kvalitet & Miljö, Ekonomi (inkl. Controlling, Löner och Inköp), Kommunikation, HR, Projektledning, Säkerhetschef samt VD-assistent.