Organisation

Företaget har cirka 147 medarbetare och verksamheten bemannas huvudsakligen enligt följande:

1. Port Operation (Hantering/produktion) 
2. Port Supply (Planering & bemanning/produktion)
3. Landlord (Hamn/Infrastruktur)
4. Logistik 

Utöver dessa enheter inom Produktion, Landlord och Logistik finns följande funktioner:

Affärsutveckling, IT, Kvalitet, Miljö, Ekonomi (inkl. Controlling, Löner och Inköp), Kommunikation, Säkerhet och Agenda Manager.