Trelleborg Port Control

 
Trelleborg Port Control (TPC) är bemannat dygnet runt och kan besvara frågor om fartygsanlöp, fartygsanmälningar samt övriga frågor efter kontorstid.
 
TPC:s uppgift är att övervaka farleden in till hamnen, övervaka trafiken i hamnbassängen och farleden (radar, elektroniska sjökort). Hamnområdet övervakas med kameror kontinuerligt. Kommunikation fartyg/TPC/fartyg sker på engelska, VHF kanal 74. Trafiken inom hamnområde övervakas och styrs med hjälp av bom och trafikljussignalering.
 
Trafikledare:
Telefon 0410-36 37 10, 0709-36 97 10
Fax 0410-36 37 27
E-post tpc@port.trelleborg.se