Fakta

 • Vi är Skandinaviens största RoRo-hamn och den närmaste vägen ner till kontinenten.
 • Ca 9 % av svensk import och export går över Trelleborg
 • Tvåa i Sverige vad gäller godsvolym i ton
 • Östersjöns största järnvägshamn
 • De största järnvägsfärjorna i världen trafikerar Trelleborgs Hamn
 • En av fem svenska corehamnar
Ägare 100 % av aktierna ägs av Trelleborgs kommun sedan 2005
Typ av hamn RoRo
Hamnområde
 • Markyta 1 150 000 kvm
 • Kajlängd 5 400 m
 • 13 kajplatser. Åtta av dessa kajplatser är för reguljär trafik. Sju av dem har ramper med dubbelramper och två av dem har även järnvägsspår.
 • 2 st handelskajer (styckegods) 
 • 1 st oljekaj
 • 2 st uppläggningskajer
 • 2 st kombiterminaler (ost, syd) med sammanlagt 1 700 m spår
 • Logistikcenter om totalt ca 30 000 kvm med direkt spåranslutning till lagret
 • Solcellspark på 2 200 kvm med en årlig tillverkning av 500 000 kWh
Vattendjup i hamnbassäng

Max 7,4-9,0 m vid MWL (Mean Water Level).

Hamnen kan ta emot fartyg med en maxlängd på:

 • 240 meter, sydost färjeläge 9
 • 200 meter, norr om färjeläge 9
Järnvägstrafik Kombitrafiken hanteras med hjälp av två containertruckar, s k reachstackers, med en lyftkapacitet på vardera 45 ton.
Medeltal antal årsanställda Cirka 135 personer (2021). Hanteringen i Trelleborgs Hamn sker i tre områden; RoRo-terminalen, kombiterminalerna och logistikcentret. Cirka 60 personer, fördelade på fyra team, arbetar dygnet runt. I servicen ingår även proviantering och avfallshantering.
Organisationsnr/VAT-nr 556008-2413 / SE556008241301
Ankomster och avgångar per dygn 30 
Kunder (14 fartyg)
Färjedestinationer (4)
 • Stena Line – Rostock (2 fartyg)
 • TT-Line – Travemünde, Rostock, Swinoujscie, Klaipeda (7 fartyg)
 • Unity Line – Swinoujscie (4 fartyg)
Partnerhamnar
 • Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH
 • Rostock Port
 • Mukran Port, Sassnitz
 • Szczecin & Swinoujscie Seaports
 • Port of Klaipeda
Öppettider Dygnet runt; 7 dagar i veckan, 24 timmar per dygn
Säkerhet Sedan den 1 juli 2004 är hamnen certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security Code). Detta hanteras via en säkerhetsavdelning.  Trelleborgs Hamn ansvarar för skalskydd, id-kontroll samt övrig säkerhet och övervakning i enlighet med bestämmelserna i ISPS, hamnordning, m m.