Fakta

 • En av fem svenska corehamnar
 • Vi är Skandinaviens största RoRo-hamn och den närmaste vägen ner till kontinenten.
 • Ca 8 % av svensk import och export går över Trelleborg
 • Tvåa i Sverige vad gäller godsvolym i ton
 • Östersjöns största järnvägshamn
 • De största järnvägsfärjorna i världen trafikerar Trelleborgs Hamn
Ägare 100 % av aktierna ägs av Trelleborgs kommun sedan 2005
Typ av hamn RoRo
Hamnområde
 • Markyta 700 000 kvm
 • Kajlängd 2 000 m
 • 13 st kajplatser (101, 102, 1, 2W, 2E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 • 8 st färjelägen för reguljär trafik varav 7 läge med dubbelramper och 3 läge med järnvägsspår
 • 1 st handelskaj (styckegods)
 • 1 st oljekaj
 • 2 st uppläggningskajer
 • 2 st kombiterminaler
 • 2 st lagerlokaler om totalt 30 000 kvm
Vattendjup i hamnbassäng Max 7,4-9,0 m vid MWL (Mean Water Level). Hamnen kan ta emot fartyg med en maxlängd på 240 meter.
Järnvägstrafik Kombitrafiken hanteras med hjälp av två containertruckar, s k reachstackers, med en lyftkapacitet på vardera 45 ton.
Medeltal antal årsanställda 135 personer (2017) Hanteringen i Trelleborgs hamn sker i tre terminaler; färjeterminalen, kombiterminalen och logistikcentret. Cirka 60 personer, fördelade på fyra team, arbetar dygnet runt. I färjeservicen till de tre stora kunderna ingår även proviantering och avfallshantering.
Organisationsnr/VAT-nr 556008-2413 / SE556008241301
Ankomster och avgångar per dygn 30
Kunder (13 fartyg)
Färjedestinationer (5)
 • Stena Line – Sassnitz, Rostock (3 fartyg)
 • TT-Line – Travemünde, Rostock, Swinoujscie, Klaipeda (6 fartyg)
 • Unity Line – Swinoujscie (4 fartyg)
Partnerhamnar
 • Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH
 • Rostock Port
 • Mukran Port, Sassnitz
 • Szczecin & Swinoujscie Seaports
 • Port of Klaipeda
Öppettider Dygnet runt; 7 dagar i veckan, 24 timmar per dygn
Säkerhet Sedan den 1 juli 2004 är hamnen certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security Code). Detta hanteras via en egen avdelning TPC (Trelleborg Port Control) som bemannas dygnet runt. Trelleborgs Hamn ansvarar för skalskydd, id-kontroll samt övrig säkerhet och övervakning i enlighet med bestämmelserna i ISPS, tullförordning, hamnordning, m m.

 

Skånska hamnars betydelse för Sverige

 • 175 miljoner ton/år (över kaj) hanteras totalt i Svenska Hamnar
 • 30 miljoner passagerare/år reste med färjor till/från Svenska Hamnar
 • ca 90 % av all export och import går över svenska hamnar – utan hamnen stannar Sverige, se filmen ”Hamnarna i det svenska samhället” här så förstår du hamnens betydelse i din vardag
 • 5 % av all export och import går med flyg, över Danmark, till Norge och över Haparanda
 • 22 % av exporten och importen över hamnarna går över de skånska hamnarna
 • 62 % av alla fartygsanlöp till Sverige går över de skånska hamnarna
 • 45 % av alla enheter som passerar svenska hamnar går över de skånska hamnarna