Färdigställande av ytor

Färdigställande av ytor innebär att marken öster om färjeläge 10, 11, 12, 13 och 14 ska hårdgöras. Ytorna är avsedda att användas som uppställningsytor innan färjeavgång.