Waterfront


Byggandet av Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad, har påbörjats. MVB Syd har getts uppdraget att bygga Waterfront.

Waterfront
Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett tak.

Arkitektkontor Arén AB har ritat och designat byggnaden.

Stort hållbarhetsfokus
Waterfront kommer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi vilket är i linje med Trelleborgs Hamns vision att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Byggnaden kommer att förses med värme och kyla genom ett geoenergisystem. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).

Projektet beräknas vara klart senast den 7 juni 2023, med ambition att det skall slutföras snabbare.