Logistikcenter

Logistikcenter – för effektivare logistik och kostnadseffektiva transporter

Logistik truck 047
Logistik och lager

Trelleborgs Hamn har ett modernt logistikcenter med en total lageryta på 17 000 + 10 000 kvadratmeter. Lokalerna är integrerade med hamnen och har en direkt spåranslutning in till lagret. All lastning och lossning – oavsett om den sker från bil eller tåg – kan genomföras inomhus. Logistikcentret omsätter i dagsläget omkring 150 000 ton gods per år, i huvudsak papper, metall, virke och pallat gods. Verksamheten består av lagring, korttidslagring och cross-docking. Lyftkapaciteten är på upp till 16 ton, vid behov av hantering av högre vikter kontakta oss.

Fördelar med att anlita Logistikcenter i Trelleborgs Hamn:

  • effektivare logistik
  • kortare ledtider till slutkund
  • kostnadseffektiva transporter
  • en naturlig möjlighet att växla mellan olika transportslag (färja, bil och järnväg)
  • möjlighet att lagerlägga gods närmare slutkund