Green Fit-projekt

Följande aktiviteter ingår i EU-projektet ”Green Fit 2025”.

  • Byggandet av färjeläge 11 och 12 ─ två nya 250 meter långa färjelägen för framtidens RoRo-trafik, inklusive tre ramper och åtta hektar uppställningsytor.

 

  • Två st 120 meter höga vindkraftverk för hamnens energibehov (elanslutning av fartyg) samt Trelleborgs kommuns vätgassatsning.

 

  • Reningsverk för mottagning av fartygens svart- och gråvatten.

 

  • Spårförlängning och evakueringsväg ─ spårförlängning av den intermodala terminalen för att kunna öka den intermodala trafiken i direkt anslutning till evakueringsvägen.