Historik

Trelleborgs Hamn har anor från 1500-talet, men det är först i mitten av 1800-talet som man börjar diskutera uppförandet av en hamnanläggning. År 1861 bildades Hamnbyggnadsaktiebolaget i Trelleborg och år 1865 var den första hamnanläggningen klar. Första fartyg att angöra var Frans Malmros MS NJORD.

Mer historia finns att hitta på Trelleborgs Sjöfartsmuseums hemsida, klicka här.

Här följer intressanta höjdpunkter som påverkat hamnens historia.

Historiska årtal för Trelleborgs Hamn

1366 Första gången Trelleborgs hamn nämns då några borgare sökt nödhamn under kung Valdemar Atterdags krig med hansestäderna
1619 Trelleborgs stadsrättigheter drogs in av danske kungen
1843 Trelleborg blev köping men siktade på att bli stad
1860 Greve Corfitz Beck-Friis på Börringekloster blev intresserad av att anlägga en riktig hamn i Trelleborg
1861 Hamnbyggnadsaktiebolaget i Trelleborg bildades
1862 Bolagsordning fastställd av Kungl. Majt. 25 mars i blivande hamnbyggnaden
1862 20 september betalade grosshandlare Frans Malmros första hamnavgiften 6 riksdaler och 91 öre
1865 Inkomna hamnavgifter under året 1.615 riksdaler
1866 Inkomna hamnavgifter hade ökat till 6.131 riksdaler
1867 Trelleborg blev stad och stadsfullmäktiges första ärende gällde stadens övertagande av hamnen som kunde arta sig till en god affär
1869 Hamnen övergick till staden i januari och fick en egen hamndirektion i januari
1873 Staden begärde statsanslag för att fördjupa inseglingsrännan till 4,8 m
1891 Ångaren Freja gjorde en provtur mellan Trelleborg och Sassnitz
1897 Kontinentlinjen Trelleborg-Sassnitz startades i maj
1909 Statens Järnvägar beslutade starta tågfärjetrafik med kontinenten och valet av hamn på svenska sidan föll på Trelleborg och 6 juli invigdes Kungsleden
1918 Första världskriget var slut (utbröt 1914)
1921 En hamnplanetävlan utlystes där deltagare från hela världen var med
1928 Nyhamnen färdigställd med första lastkranarna till en kostnad av 1.718.000 kronor
1930 Fyrskeppet byttes ut mot en fast kassunfyr i inseglingsrännan som står K-märkt kvar än idag, knappt 15 m över medelvattennivån
1938 Västligaste delen av Nyhamnen färdigställd för 903.000 kronor
1945 Andra världskriget var slut (utbröt 1939) och överlevande från koncentrationslägren kom med färjor som Röda Korset hyrt
1955 Svensk premiär för import av VW Folkabubblan – 41 st i första leveransen
1957 General Motors byggnad för bilimport stod klar till en byggkostnad av 3,4 miljoner kronor
1959 Trelleborgs hamn fick sin oljebrygga till en kostnad av 600.000 kronor och tågfärjan Trelleborg levererades åt SJ
1962 TT-linjen startades och överförde 444 lastbilar första året
1963 Styckegodsmagasin i Nyhamnen färdigställdes för 1,1 miljoner kronor
1972 Skeppades 2,5 miljoner ton styckegods
1973 RoPax-fartyget Götaland levererades till Trelleborgs Hamn för SJ
1989 När Berlin-muren fallit efter 9 november började östtyskarna resa till Trelleborg med färjorna som de sett avgå under 40 år utan att kunna följa med
1995 Övergång från vänster- till högertrafik i Trelleborgs Hamn, RoPax-fartygen Nils Dacke och Robin Hood levererades till Trelleborg för TT-Line
2005 Sedan 31 oktober 2005 äger THAB 100 % av hela hamnanläggningen med tillhörande fastigheter.
2007 Direktlinje med Unity Line mellan Trelleborg och Swinoujscie, ingen trafik på sträckningen sedan 1945
2012 150-årsjubileum för Trelleborgs Hamn
2013 Nya hamnen invigdes med muddrad innerhamn och förlängda pirarmar på 3 km samtidigt som muddermassorna bildar nytt land söder om Trelleborg
2014 TT-Line startar sin Polentrafik till Swinoujscie.
2014 Dagvattenrening för en tredjedel av Trelleborgs stad invigdes samtidigt som vindkraftverk installerades för elförsörjningen. Färjeläge 10 samt ny kombiterminal invigdes 14 oktober.
2015 Invigning av Centralstationen och Pågatågens ankomst i Trelleborg 12 december
2016 Vann ”Årets pris för Hållbar samhällsbyggnad” för Centralstationen.
2017 Den 19 juli togs det första kryssningsfartyget (M/S Artania) emot i Trelleborgs Hamn.
2017 Invigning av landström den 23 oktober då Stena Line anslöt de två fartygen M/S Skåne och M/S Mecklenburg-Vorpommern till elnätet vid landuppehåll.
2018 M/S Peter Pan förlängdes med 30 meter, nu 220 meter lång
2018 Nya check-in öppnades den 9 juni
2018 Unity Line utökar med ytterligare ett fartyg, M/S Copernicus
2018 Direktlinje med TT-Line mellan Trelleborg och Klaipeda
2020 TT-Line utökar med ytterligare ett fartyg, M/S Marco Polo
2020 Stena Line stänger ner linjen Trelleborg-Sassnitz i april som har funnits sedan 1909
2022 Invigning 5 april av fyra nya färjelägen (11-14) tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth
2022 TT-Line utökar med ett nytt 230 m långt Green Ship, M/S Nils Holgersson den 20 april
2023 TT-Line utökar med ett nytt 230 m långt Green Ship, M/S Peter Pan den 31 januari
2023 Ny kund FRS Baltic startar linjen Trelleborg-Sassnitz (Kungslinjen) med snabbkatamaranen Skane Jet den 3 april
2023 Invigning 24 augusti av hamnens nya kontor och servicebyggnad Waterfront