Tjänster

Trelleborgs Hamn erbjuder flera olika tjänster. Utöver lastning och lossning av RoRo-fartyg har vi kombiverksamhet vilket innebär lyft av kombienheter från/till järnväg och lastbil samt rangering av järnvägsvagnar. 

Vi har även logistik- och lagerverksamhet i egna lokaler som är integrerade med hamnen och har en direkt spåranslutning in till lagret.

Trelleborgs Hamn AB äger och hyr ut ett antal fastigheter och parkeringsplatser, framförallt till företag med anknytning till de verksamheter som bedrivs i hamnen. Marken används bland annat för lagerhållning, parkering och godshantering men hamnen hyr även ut mark och fastigheter till externa kunder.

Trelleborgs Hamn AB erbjuder också fartygsklarering i egen regi.