Fastighet

 

 

 

 

 

 

 
 
Trelleborgs Hamn AB äger ett stort antal fastigheter och har en fastighetsavdelning som tillika är ansvarig för underhåll och reparation i hamnen. Trelleborgs Hamn är Sveriges sydligaste hamn, dessutom en av Sveriges största. Ytmässigt omfattar hamnområdet totalt 1 150 000 kvadratmeter. Hela hamnanläggningen, inklusive de fastigheter som finns på området ägs sedan 2005 av Trelleborgs Hamn AB. Fastigheterna hyrs ut till företag med anknytning till de verksamheter som bedrivs i hamnen.
 
Marken används bland annat för lagerhållning, parkering och godshantering. Trelleborgs Hamn hyr även ut mark och fastigheter till externa kunder.
 
Hamnens logistikcenter är en större lagerlokal där vi med en uppvärmd yta på 10 000 kvadratmeter lagerhåller gods som tas in via järnväg och skickas iväg via lastbil.