Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 5 m/s
Byvind 7 m/s
Vind från 70°
Vattennivå 1 cm
Lufttemperatur 8.3°C
Uppdaterad 2019-11-20 13:48:00