Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 5 m/s
Byvind 6 m/s
Vind från 88°
Vattennivå 9 cm
Lufttemperatur 13°C
Uppdaterad 2020-06-03 21:56:00