Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 1 m/s
Byvind 1 m/s
Vind från 56°
Vattennivå 22 cm
Lufttemperatur 21.3°C
Uppdaterad 2020-08-08 22:48:00