Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 6 m/s
Byvind 7 m/s
Vind från 223°
Vattennivå -1 cm
Lufttemperatur 12.3°C
Uppdaterad 2020-10-23 23:54:00