Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 7 m/s
Byvind 9 m/s
Vind från 332°
Vattennivå 1 cm
Lufttemperatur -1°C
Uppdaterad 2021-01-28 16:32:00