Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 9 m/s
Byvind 12 m/s
Vind från 285°
Vattennivå 19 cm
Lufttemperatur 5.1°C
Uppdaterad 2020-02-24 03:26:00