Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 7 m/s
Byvind 8 m/s
Vind från 216°
Vattennivå (RH 2000) 6 cm
Lufttemperatur 21°C
Uppdaterad 2021-07-28 16:08:00