Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 6 m/s
Byvind 7 m/s
Vind från 167°
Vattennivå (RH 2000) 39 cm
Lufttemperatur 12°C
Uppdaterad 2021-10-28 23:10:00