Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 4 m/s
Byvind 5 m/s
Vind från 64°
Vattennivå (RH 2000) 23 cm
Lufttemperatur 8°C
Uppdaterad 2021-04-20 00:12:00