Affärsidé

Vision

Trelleborgs Hamn ska vara Skandinaviens ledande intermodala hub för internationell trafik och serva minst fyra transportkorridorer. 

Affärsidé

Trelleborgs Hamn AB ska

  • kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda kunderna, direkta såväl som indirekta, en hållbar, högkvalitativ och effektiv gods- och terminalhantering
  • vara en corehamn med ständig tillväxt och stabil ekonomi
  • vara kunders och medarbetares förstaval
  • ha ett varumärke som är känt såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt och vara en av svensk industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna

Värdegrund

Trelleborgs Hamn AB är en professionell, servicemedveten och positiv hamn med starkt utvecklings– och hållbarhetsfokus, med respekt för både människor och miljö.