Affärsidé

framtidens_hamn

Vision

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens ledande intermodala hub för internationell trafik och servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare med miljön i fokus.

Affärsidé

Trelleborgs Hamn AB skall

  • kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda kunderna, direkta såväl som indirekta, en hållbar, högkvalitativ och effektiv gods- och terminalhantering

  • vara en corehamn med ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare

  • ha ett varumärke som är känt såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt och vara en av svensk industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna. 

Värdegrund

Trelleborgs Hamn AB är en professionell, servicemedveten och positiv hamn med starkt utvecklings– och hållbarhetsfokus, med respekt för både människor och miljö.