Pågående

Digi MoS

I vårt projekt ”Digi MoS” (Optimisation and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the continent) har Trelleborgs Hamn AB tillsammans med ”Lubecker Hafen”, ”Lubeck Port Authority” och ”TT-Line”, beviljats medfinansiering ur EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF) och prioritetsområdet ”Motorway Of The Sea” (MoS). I detta projekt agerar Trelleborgs Hamn koordinator då vi är den part med högst investering i projektet.

Projektets huvudsakliga fokus är att förbättra och utveckla transportkorridoren där aktiviteterna är en del i det långsiktiga digitala- och miljöarbete som Trelleborgs Hamn kontinuerligt arbetar med.

Följande aktiviteter ingår i projektet för Trelleborgs Hamn ABs räkning:

  • Optimering och anpassning av sidoramp i färjeläge 10 för att kunna öka kapaciteten för de nya LNG-hybriderna Green Ships från TT-Line.
  • Optimering och anpassning av sidoramp i färjeläge 11 för att kunna öka kapaciteten för de nya LNG-hybriderna Green Ships från TT-Line.
  • Effektivisera trailerhanteringen för såväl Trelleborgs Hamn som för dess kunder.
  • Installation av nya kameror och mätutrustning för att förbättra trafikflödena i Trelleborgs Hamn och kunna mäta mängden färskvatten, svart- och gråvatten, elanslutning, felsökning, med mera, på ett effektivare sätt.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2021 till den 31 december 2024.

 

Green Fit 2025

Trelleborgs Hamn ABs projekt ”Green Fit 2025” var ett av sex projekt som beviljades medfinansiering ur EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF).

Projektet går under arbetsnamnet ”Green Fit 2025” (Clean and efficient multimodal hub in Port of Trelleborg). ”Green Fit 2025” syftar till att fortsätta den utbyggnad och hamnflytt som påbörjades 2012 till sydost.

Följande aktiviteter ingår i projektet:

  • Byggandet av färjeläge 11 och 12 ─ två nya 250 meter långa färjelägen för framtidens RoRo-trafik, inklusive tre ramper och åtta hektar uppställningsytor.
  • Två st 120 meter höga vindkraftverk för hamnens energibehov (elanslutning av fartyg) samt Trelleborgs kommuns vätgassatsning.
  • Reningsverk för mottagning av fartygens svart- och gråvatten.
  • Spårförlängning och evakueringsväg ─ spårförlängning av den intermodala terminalen för att kunna öka den intermodala trafiken i direkt anslutning till evakueringsvägen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2021 till den 31 december 2024.

MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

Vi är fyra partners som fått ett gemensam projekt i Connecting Europe Facility (CEF) prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) godkänt 2015. Koordinator för projektet är Swinoujscie Hamn,  som är den partner som har störst investering i projektet. Den andra polska partnern Unity Line Limited har aktiviteter i projektet men de söker inte bidrag för dessa. Investeringarna för Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Kommun på den svenska sidan är betydligt lägre.

I Swinoujscie hamn kommer man bland annat att anpassa två färjelägen till ett som kan ta emot längre och större färjor, man kommer att bygga en ny intermodal terminal samt göra nya uppställningsytor för att få en bättre logistik i hamnen.

Trelleborgs Hamn  kommer att göra klart sista delen av elanslutningen i färjeläge 5 och får också bidrag för flera studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utanför hamnområdet. Trelleborgs kommun  har liksom Trelleborgs Hamn tagit med åtgärder för vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utom hamnområdet, Truck och Logistikcentra på 9E, Infart från öster, planprogram ringled, E6/E22 – Rv9.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2014 till den 31 december 2022.