Säkerhet

Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security Code) sedan 1 juli 2004.

Läs mer om ISPS – säkerhetssystem för en tryggare sjöfart här