Energi

Energi är nyckeln

Som konstaterades i klimatbokslutet är nyckeln till att minska hamnens utsläpp att göra det möjligt för våra kunder att minska sina utsläpp. Trelleborgs Hamn satsar därför stort på energi. Redan idag har vi en solcellspark på 2 200 kvadratmeter som varje år producerar över en halv miljon kWh. Det är verkligen något att vara stolta över tycker vi. Men solcellsparken är faktiskt bara starten. Trelleborgs Hamn har siktet ställt på att producera mer grön energi än vi förbrukar och på så sätt bidra ytterligare till Trelleborgs klimatomställning som stad.

Hur mycket energi förbrukar hamnen?

Hur mycket energi hamnen förbrukar är en fråga som inte är helt enkel att besvara på sikt. Under 2021 förbrukade hamnen cirka 6,6 miljoner kWh. 2021 inkluderade dock omfattande arbeten med utbyggnaden och belysning av de stora ytorna i såväl ”gamla” som ”nya” hamnen. Även om uteslutande lågenergibelysning används är belysningen en betydande del av vår förbrukning. När hamnflytten är helt genomförd uppskattas hamnens egen förbrukning att ligga på mellan två och 4 miljoner kWh. 

I dagsläget ansluter två fartyg till landel, men med kommande lagkrav kan vi anta att de flesta av fartygen kommer att ansluta i framtiden. Det är dock högst oklart hur ofta och hur mycket och det är därför svårt att uppskatta hur mycket landel som kommer att användas på sikt.

Energiproduktion – kan vi täcka vår förbrukning?

Redan idag producerar solcellsparken cirka en halv miljon kilowattimmar per år. De vindkraftverk som Trelleborgs Hamn avser installera kommer uppskattningsvis producera 12 megawatt, eller 12 miljoner kWh per år. Med andra ord, energi som räcker och blir över.

Landel

Landelanslutning innebär att fartyg, när de ligger vid kaj, kopplar upp sig på elnätet istället för att använda bränsle ombord för att alstra energi, och därmed inte producerar luftutsläpp. Vi erbjuder rederikunderna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift. Redan idag ansluter Stena Lines två fartyg M/S Skåne och M/V Mecklenburg Vorpommern mellan Trelleborg och Rostock  till landel vid uppehåll som varar mer än två timmar. På sikt innebär kommande lagkrav från EU att landelanslutning blir obligatorisk vid kajuppehåll över två timmar.

Laddinfrastruktur

Hamnens egna fordon laddas i hamnens laddinfrastruktur. Efterfrågan på laddning och laddstolpar ökar dock ständigt och planer finns på att expandera laddinfrastrukturen.

Lågenergibelysning

Belysning står för en väsentlig del av hamnens energiförbrukning och det är därför viktigt att använda lågenergilampor. Hamnen använder sig också av smart styrning och timers för att bara lysa upp där och när det behövs.