Hamn

”Bron till kontinenten” – cirka 34 ankomster och avgångar varje dygn

Trelleborgs Hamn, som är Skandinaviens största RoRo-hamn, har idag 34 ankomster och avgångar varje dygn. De fyra rederier som i dagsläget trafikerar hamnen är TT-Line, Stena Line, Unity Line och FRS och har tillsammans 16 RoPax-fartyg i trafik på Trelleborg. Dessa trafikerar Travemünde, Rostock, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda.
 
I hamnen finns totalt åtta färjelägen, varav två med järnvägsanslutning, dessutom en handelskaj med möjlighet att ta emot övrigt gods som spannmål och olja. Mätt i godsvolym är hamnen rangordnad som den näst största i Sverige och hanterar årligen drygt 13 miljoner ton gods. Trelleborgs Hamn trafikeras varje år av drygt en miljon enheter, lastbilar, trailers och personbilar sammantaget.
 
Vattendjupet är 7,40-9,10 meter och hamnen kan ta emot fartyg med en längd på upp till 240 meter.