Hamn

”Bron till kontinenten” – cirka 30 ankomster och avgångar varje dygn

Trelleborgs Hamn, som är Skandinaviens största RoRo-hamn, har idag 30 ankomster och avgångar varje dygn. De tre rederier som i dagsläget trafikerar hamnen är TT-Line, Stena Line och Unity Line och har tillsammans 14  RoPax-fartyg i trafik på Trelleborg. Dessa trafikerar Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda.
 
I hamnen finns totalt åtta färjelägen, varav två med järnvägsanslutning, dessutom en handelskaj med möjlighet att ta emot övrigt gods som spannmål och olja. Mätt i godsvolym är hamnen rangordnad som den näst största i Sverige och hanterar årligen drygt 13 miljoner ton gods. Trelleborgs Hamn trafikeras varje år av drygt en miljon enheter, lastbilar, trailers och personbilar sammantaget.
 
Vattendjupet är 7,40-9,10 meter och hamnen kan ta emot fartyg med en längd på upp till 240 meter.