Hållbarhet och miljö

Trelleborgs Hamn AB har som uttalat mål att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Hållbarhet och miljö är en del av allt som händer och sker i Trelleborgs Hamn, en tradition som håller i sig sedan gammalt. Vi står alla för inför den största omställning vi sett i modern tid och Trelleborgs Hamn har bestämt sig för att ta täten i den resan.

Första steget på den resan har varit att ta reda på var vi är idag. För att veta vart vi ska måste vi veta var vi är. Trelleborgs Hamn har därför låtit utföra ett klimatbokslut för verksamheten. I klimatbokslutet återfinns samtliga utsläpp som hamnens verksamhet ger upphov till, såväl egna, direkt utsläpp som så kallade uppströms eller ”scope 3” utsläpp som genereras av hamnverksamheten, alltså även lastbilar, färjor och personbilar.

Tillsammans med utomstående experter har vi analyserat våra utsläpp, utvärderat var och hur mycket vi kommer kunna minska våra utsläpp i ett längre tidsperspektiv. Vi har siat om kommande lagkrav, teknikutvecklingar, kundbehov och önskemål med mera. Ett omfattande arbete som mynnat ut i nya, högst ambitiösa, men faktiskt fullt genomförbara klimatmål.

Klimatomställningen innebär stora utmaningar men också stora möjligheter. Men det är en utmaning vi inte klarar genom att fortsätta på samma spår som tidigare. Nyckeln till klimatomställningen är tillgången på grön energi. Trelleborgs Hamn har nya, stora ytor till sitt förfogande och därmed utmärkta möjligheter till fossilfri och ren energiproduktion. Redan idag producerar hamnens solcellspark grön energi, men detta är något som vi vill ta mycket längre och därför har hamnen även satt nya mål som tar sikte på energiproduktion och självförsörjning.

 

 

Klimatmål 1
NETTONOLL 2040

Utsläpp i samtliga scope minskar med 90 % till 2040 utifrån basåret 2021. Kvarvarande utsläpp neutraliseras genom kolinlagring. Läs mer...

Klimatmål 2
NETTOPRODUCENT AV FÖRNYBAR ENERGI

Hamnen ska på årsbasis producera mer förnybar energi än den konsumerar till 2035. Läs mer...

Klimatpåverkan

En hamns utsläpp kommer i mycket begränsad omfattning från den egna verksamheten. Hamnens klimatberäkning visar på att endast 4 % av utsläppen ligger inom hamnens direkta kontroll och resterande 96 % härstammar från indirekta utsläpp som genereras av hamnverksamheten, såsom lastbilar, färjor och personbilar. Läs mer...

Energi

Energi är nyckeln till att minska hamnens utsläpp och göra det möjligt för våra kunder att minska sina utsläpp. Trelleborgs Hamn satsar därför stort på energi. Redan idag har vi en solcellspark på 2 200 kvadratmeter som varje år producerar över en halv miljon kWh. Läs mer...

Svart- och gråvatten

Varje år tar Trelleborgs Hamn emot över 60 000 kubikmeter svart- och gråvatten från fartygen. Det motsvarar hela 24 olympiska swimmingpooler! Läs mer...

Solcellspark

Införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande. Solcellsparken ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kWh) av den nya hamnens energibehov. Här på vår webbplats kan du se hur mycket el solcellsparken producerar i realtid, månadsvis, totalt från start samt hur mycket det motsvarar i CO2-utsläpp.