Fartygsklarering

Skeppsklarering – Fartygsklarering

Trelleborgs Hamn AB erbjuder i egen regi fartygsklarering. Trelleborgs Hamn besitter samtliga erforderliga tillstånd från berörda myndigheter och har personal med lång erfarenhet av fartygsklarering/dokumentation. Allt arbete utföres enligt Sveriges skeppsmäklarförenings standardvillkor, version 2013:1 samt FONASBA.

För frågor alternativt PDA kontakta
agent@port.trelleborg.se  eller mobil +46 709-36 97 19