Möt våra medarbetare

Trelleborgs Hamn har en stor variation av yrkesroller och en bredd av olika kompetenser. Alla anställda fyller en viktig funktion för att våra kunder ska vara nöjda med Trelleborgs Hamn och för att vår verksamhet ska kunna utvecklas framåt.

Möt några av våra medarbetare för att förstå hur vi arbetar som ett team och varför alla roller är så viktiga för hamnen.

Vi ställde tre frågor:

1. Vad är din roll i hamnen?

2. Vad är det bästa med att jobba i Trelleborgs Hamn?

3. Vad har du för bakgrund?

Jimmi – Hamnarbetare

Som hamnarbetare är det jag och mina kollegor som utför det praktiska arbetet gentemot våra kunder i form av lossning och lastning av deras fartyg. Vårt främsta fokus är att fartygen avgår i rätt tid med rätt last.

Läs mer

 

Mariola – Trafikledare

Som trafikledare på TPC (Trelleborg Port Control) är min roll att övervaka och ge information till fartyg om trafikbilden i farleden samt i hamnbassängen. Det bästa med att jobba i Trelleborgs Hamn är att ingen dag är den andra lik.

Läs mer

 

Ulf – Landlordchef

Min roll är att driva hamnutvecklingen framåt avseende teknik och infrastruktur, exempelvis vid om- och nybyggnation, anläggning av nya kajer samt inköp av fordon och maskiner.

Läs mer

 

Jennie – Miljöchef

En viktig del i min roll är att driva hamnens miljöarbete framåt, hitta utvecklingsmöjligheter och tekniker som gör att vi kan vara så miljövänliga som möjligt och minimera vår påverkan på omgivningen. 

Läs mer

 

Jonas – Logistik & Säkerhetschef

Min roll som chef innebär att driva vårt Logistikcenter, skeppsmäkleri, TPC (Trelleborg Port Control) och säkerhetsarbete.

Läs mer

 

Petronella – Kommunikationschef

Min roll handlar främst om att stärka varumärket Trelleborgs Hamn och kommunicera om vår verksamhet i Skandinaviens största RoRo-hamn. Det handlar både om vad som är aktuellt i dagsläget och våra framtida utvecklingsplaner.

Läs mer


Susanne – Teamchef

Som teamchef i hamnen är jag ansvarig för två team bestående av totalt cirka 30 hamnarbetare inom hamnens huvudsakliga verksamhetsområde – färjehanteringen.

Läs mer