“Botnia Day” – Trelleborgs Hamn deltar tillsammans med 50 internationella experter i ett nordiskt-europeiskt handelsmöte

Ekonomisk och industriell tillväxt i norra Sverige och Finland har ökat markant under de senaste åren. Med en god tillgång till råvaror och grön energi är potentialen för ytterligare tillväxt väldigt positiv. Framgångsrik ekonomisk utveckling är dock också beroende av tillförlitliga och effektiva handelsvägar till och från internationella marknader. Den 19 mars samlades cirka 50 experter från Sverige, Finland, Tyskland och andra länder i Europa ombord på Wasalines fartyg Aurora Botnia för att diskutera transporter och infrastruktur mellan Norden och Europa.

”Norden har alltid haft en stark basindustri och med fortsatt fokus på grön energi kommer arbetet med den nödvändiga hållbara omställningen och utvecklingen bara att accelerera. För Wasaline, med ben i såväl Sverige som i Finland, är detta mycket viktigt, då det kommer att bidra till ökad regional handel i ljuset av de utmaningar som finns på den globala politiska arenan. Wasaline kommer att gynnas starkt av bättre transportvägar till främst södra Sverige och Tyskland”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Mötet samarrangerades av rederiet Wasaline och Kvarkenhamnar AB, Trelleborgs Hamn samt Rostocks hamn. Patrick Mattsson, VD för Kvarkenhamnar, säger:

”Sundet mellan Umeå och Vasa – Kvarken – är en historisk handelsrutt och grunden för vår affärsmodell är: Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder effektiva tjänster och marknadsföra våra hamnar som den mest fördelaktiga rutten inte bara mellan väst-öst utan också mellan nord-syd. Med mötet stärker vi ytterligare våra förbindelser med Tyskland, så att vi och våra handelspartners i Europa kan dra nytta av vår export av tillexempel råvaror som järnmalm och skogsprodukter eller energi och batteriteknik.”

Hamnarna Trelleborg och Rostock har ett mycket gott samarbete och dagligen trafikeras sträckan av upp till sex avgångar av olika färjerederier. Utöver rullande trafik och intermodal trafik är hamnarna också bas för två järnvägsfärjor som tillåter direkt transport av järnvägsgods mellan Sverige och Tyskland. Båda hamnarna har tillgång till välfungerande infrastruktur till och från sina hamnar och även möjlighet för vidare sjötransporter nationellt eller internationellt.

”Hållbarhet är en viktig del i vår utveckling av hamnen och som en multimodal internationell hubb där vi hanterar stora mängder gods är det vår skyldighet och mål att agera så miljömedvetet och hållbart som möjligt. Sjöfart och järnväg är de mest effektiva sätten att transportera gods på och genom vårt samarbete kring handelsvägar till och från Kvarkenområdet kan vi bidra till gröna handelskorridorer för morgondagens industri”, säger Jörgen Nilsson, VD för Trelleborgs Hamn.

”Rostock hamn är en mångsidig hamn med många möjligheter som inte bara erbjuder färjelinjer, intermodala tågförbindelser, bulk- och fraktkapacitet utan även en marknad som inte bara är Tyskland utan hela Europa! Färjelinjen mellan Rostock – Trelleborg förbinder därmed Norden med Europa. Vi är mycket glada över det stora intresset för vårt handels- och nätverksmöte ombord på Wasalines Aurora Botnia mellan Umeå-Vasa, då det för samman människor med syfte att förhoppningsvis lägga grunden till ytterligare samarbete över Norden och Europa”, säger Dr. Gernot Tesch, VD för Rostock hamn.

På bilden från vänster: Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn, Patrick Mattsson, VD Kvarkenhamnar, Dr. Gernot Tesch, VD Rostock hamn