Grön sjöfartskorridor mellan Lübeck hamn och Trelleborgs Hamn

Grön sjöfartskorridor skapas mellan Tyskland och Sverige

Trelleborgs Hamn, Lübeck hamn och det tyska rederiet TT-Line vill skapa en grön sjöfartskorridor mellan Lübeck-Travemünde i Tyskland och Trelleborg i Sverige, som ska vara fossilfri senast 2040. Den 13 mars 2024 skrev de fyra parterna formellt under ett Memorandum of Understanding (MoU) vid årets hamndag i Lübeck.

Projektet och partnerskapet kvalificerar sig som en grön sjöfartskorridor enligt Clydebankdeklarationen, som både Tyskland och Sverige har undertecknat. MoU och de planerade aktiviteterna är direkt kopplade till EU:s regelverk ”Fit for 55”. Korridoren har också stöd av Sveriges och Tysklands transportdepartementen.

Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla hållbara lösningar och konkreta projekt för utfasning av fossila bränslen i korridoren, för att kunna nå målet att bli en grön sjöfartskorridor senast 2040.

Som ett första projekt kommer båda hamnarna att bygga ytterligare landströmsanslutningar och rederiet TT-Line kommer att konvertera fyra av sina fartyg till landström. Därmed undviks CO2-utsläpp när fartygen ligger i hamn.

Aktiviteter för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Lübeck-Travemünde och Trelleborg omfattar bland annat transporter till och från hamnarna, hamnarnas energiförsörjning, fordonsflotta, affärsmodeller/incitament avseende CO2-besparingar samt utveckling av metoder för mätning av indikatorer på vad som ska känneteckna en grön korridor.

Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn, välkomnar detta initiativ, då hamnarna tillsammans med rederierna har en pionjärroll och måste arbeta fram lösningar gemensamt. Hannes Conzen, vd för TT-Line, ser arbetet med att skapa en grön sjöfartskorridor som en nödvändighet i klimatomställningen. Sträckan sjövägen mellan Lübeck hamn och Trelleborgs Hamn är det första viktiga steget som påbörjas. I framtiden kommer arbetet utvidgas till att omfatta hela transportkedjan. Ortwin Harms, VD för Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG), menar att det är viktigt att aktivt främja detta initiativ i nära samarbete med de direkta parterna i transportkedjan, vilket bekräftas genom att parterna skrev under MoU. Guido Kaschel, chef för Lübeck Port Authority, ställer sig mycket positiv till att man genom en helhetssyn tar rätt steg mot klimatneutrala transporter på Östersjön.

På bilden från vänster: Guido Kaschel, Head of the Lübeck Port Authority, Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn, Ortwin Harms, vd, LHG, Hannes Conzen, vd, TT-Line.