Trelleborgs Hamn AB föreslås få medfinansiering från EU för slutförandet av hamnutbyggnaden!

Trelleborgs Hamn AB har lämnat in en av de tre svenska ansökningar som föreslagits få medfinansiering i EUs Connecting Europe Facility (Transeuropeiska transportnätet) Blending Call.

Projektet som har arbetsnamnet LARS – Long Term Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg har beviljats bidrag på 10,4 Miljoner Euro, till fortsatt utbyggnad av hamnen.

För mer information kontakta: Agneta Nilsson, Manager Communication & Co-ordinator EU Project, +46 410 36 37 11

Läs mer här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/sverige-foreslas-fa-ta-del-av-medfinansiering-fran-eu-via-fonden-for-ett-sammanlankat-europa/

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/eu-to-invest-%E2%82%AC1-billion-transport-network-development

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/proposed-list-of-selected-projects-under-the-2016-cef-call.pdf