Stark start på året för Trelleborgs Hamn!

Intermodal terminal i Trelleborgs Hamn med 750 m järnvägsspår

Det går fortsatt bra för Skandinaviens största RoRo-hamn! Trelleborgs Hamn har haft en riktigt bra start de första fem månaderna på 2019 då volymerna har ökat och med denna positiva utveckling följer att resultatet för hamnen är klart bättre än budget.

Glädjande att notera är att den konventionella järnvägstrafiken har ökat med 35 % jämfört med 2018. Anledningen till ökningen av järnvägsburet gods är till stora delar drivet av de problem som har funnits för järnvägstrafiken genom Danmark. Även den intermodala trafiken har ökat med 13,7 %, vilket är riktigt bra då det är kombinationen av alla trafikslag i en perfekt mix.

Trafiken mellan Trelleborg-Travemünde och Trelleborg-Swinoujscie har båda ökat med dryga 18 % jämfört med motsvarande period 2018.

Trelleborgs Hamns logistikverksamhet har haft all time high med en ökning av 23 % jämfört med föregående år.

Trelleborgs Hamn är också tillsammans med Trelleborgs kommun aktiva med att skapa ett nytt logistikcenter på BCT området (Business center Trelleborg). Trelleborg bör med sitt unika logistiska läge vara en av de mest attraktiva platserna i Sverige för företag att etablera sig på och där vi har goda förutsättningar för att skapa nya arbetstillfällen, utbildningar etc.

Europas bästa RoRo-hamn har en ökad kundnöjdhet, där Trelleborgs Hamn har höjt sin standard inom alla områden. Trelleborgs Hamn ser att kunderna tror på Trelleborg genom deras konkreta satsningar. Ett exempel är TT-Line som investerar i en ny båt ”Green Ship” med beräknad levereras 2022. Fartyget är 230 m långt och kommer kunna ta 800 passagerare och drygt 200 lastbilar och trailers. Det kan drivas med LNG (flytande naturgas) som idag anses vara det renaste bränslet för sjöfart på kort och medellång distans och som möjliggör betydande utsläppsminskningar. Trelleborgs Hamn, med målsättning att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, ser mycket positivt på detta.

Hamnutbyggnaden fortgår som planerat. Byggandet av färjeläge 13 och 14 går i ett rasande tempo och är nu halvvägs in i entreprenaden, då dessa ska stå klara senast 31 mars 2020. Projekteringen av färjeläge 11 och 12 är också i full gång och upphandling kommer att ske i slutet av 2019. Samtliga fyra färjelägen delfinansieras av EU.

Byggnation av färjeläge 13 och 14 juli 2019

Trelleborgs Hamn har nyligen lanserat en ny animerad film om hur hamnen bygger för framtiden och realiserar Vision 2025. Filmen visar hur hamnen kan komma att se ut om några år och beskriver varför vi bygger ut och flyttar hamnen mot sydost. Se länk till filmen här