Kanonresultat för Trelleborgs Hamn 2019

2019 levererar Trelleborgs Hamn AB ett mycket bra resultat på 44,7 miljoner kronor. Den viktigaste signalen är att lönsamheten från den dagliga verksamheten har förbättrats avsevärt jämfört med 2018. Det har varit en uttalad strategi att öka resultatnivån sett i förhållande till de stora investeringar som Trelleborgs Hamn AB har gjort och kommer att göra de närmaste fem åren.

Under 2019 nådde Trelleborgs Hamn nya rekordnivåer då 1 230 850 st enheter passerade hamnen, vilket är en ökning med 7,7 % jämfört med föregående år. Därmed befäster Trelleborgs Hamn sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn. Trelleborgs Hamn har ökade volymer inom i princip alla trafikslag där den mest markanta ökningen är personbilar med 13,2 % och den konventionella järnvägstrafiken har ökat med 24,8 %.

Största aktören på fraktlinjen till Swinoujscie
– Det är väldigt glädjande att notera att Trelleborg–Swinoujscie nu är den största fraktlinjen mellan Sverige och Polen. Detta förstärker vårt unika läge som knutpunkten mellan Skandinavien och Europa, där Trelleborgs Hamn har 25 % av den totala RoRo-marknaden, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn AB.

Trelleborgs Hamn har även haft en mycket positiv trend inom logistikverksamheten genom nya kunder och en växande volym bland den befintliga kundstocken. Hamnens unika logistiska läge med möjlighet att kombinera transportslagen järnväg, sjö och väg är en framgångsfaktor.

– Vårt arbete med att förbättra vår effektivitet, öka digitaliseringen och ett aktivt närvarande ledarskap har gjort att vi har lyckats hantera våra ökade volymer med befintlig bemanning, ökat kundnöjdheten, ökat vår kvalité och samtidigt har våra siffror i medarbetarundersökningen stärkts på ett utmärkt sätt, säger Jörgen Nilsson.

Egen finansiering
Trelleborgs Hamn AB är ett affärsdrivet bolag och gör alla investeringar själv i den nya hamnanläggningen utan ekonomiskt stöd från ägaren Trelleborgs kommun. Finansieringen är säkerställd framåt vilket innebär en trygghet avseende planering och genomförande av investeringar, samtidigt som bolaget arbetar hårt med en än högre avkastning på investerat kapital. I det goda resultatet för 2019 har Trelleborgs Hamn samtidigt tillfört Trelleborgs kommun 10,3 miljoner kronor.

Utveckling av hamnen
Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats för Sjöstaden, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun. Byggandet av färjeläge 13 och 14 är i en expansiv fas då dessa ska stå klara under 2020. Anpassning av färjeläge 10, som ska bli TT-Lines nya läge för deras kommande fartyg ”New Generation”, samt byggnation av färjeläge 11 och 12 är tänkt att starta sommaren 2020. Samtliga fem färjelägen delfinansieras av EU.