Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 6 m/s
Byvind 8 m/s
Vind från 295°
Vattennivå 41 cm
Lufttemperatur 11.1°C
Uppdaterad 2019-09-18 04:00:00