Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 6 m/s
Byvind 7 m/s
Vind från 123°
Vattennivå 19 cm
Lufttemperatur 17.7°C
Uppdaterad 2019-07-19 04:26:00