Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 8 m/s
Byvind 9 m/s
Vind från 289°
Vattennivå -0 cm
Lufttemperatur 4.6°C
Uppdaterad 2017-03-25 06:42:00