Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 10 m/s
Byvind 12 m/s
Vind från 281°
Vattennivå 24 cm
Lufttemperatur 15.9°C
Uppdaterad 2017-06-23 19:06:00