Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 9 m/s
Byvind 12 m/s
Vind från 220°
Vattennivå -1 cm
Lufttemperatur 5°C
Uppdaterad 2019-01-16 20:18:00