Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 2 m/s
Byvind 2 m/s
Vind från 145°
Vattennivå -8 cm
Lufttemperatur 11.6°C
Uppdaterad 2019-05-21 15:50:00