Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 12 m/s
Byvind 15 m/s
Vind från 257°
Vattennivå 2 cm
Lufttemperatur 19°C
Uppdaterad 2018-09-21 14:54:00