Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 6 m/s
Byvind 7 m/s
Vind från 233°
Vattennivå 10 cm
Lufttemperatur 7.3°C
Uppdaterad 2017-04-27 13:06:00