Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 2 m/s
Byvind 3 m/s
Vind från 205°
Vattennivå 1 cm
Lufttemperatur 9.3°C
Uppdaterad 2018-11-14 21:44:00