Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 2 m/s
Byvind 2 m/s
Vind från 203°
Vattennivå -33 cm
Lufttemperatur 1.4°C
Uppdaterad 2018-03-22 16:52:00