Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 9 m/s
Byvind 11 m/s
Vind från 244°
Vattennivå -9 cm
Lufttemperatur 16°C
Uppdaterad 2017-08-20 02:18:00