Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 9 m/s
Byvind 10 m/s
Vind från 98°
Vattennivå -13 cm
Lufttemperatur 19.5°C
Uppdaterad 2018-05-28 11:48:00