Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 5 m/s
Byvind 6 m/s
Vind från 254°
Vattennivå 16 cm
Lufttemperatur 12.8°C
Uppdaterad 2017-10-18 13:14:00