Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 7 m/s
Byvind 9 m/s
Vind från 258°
Vattennivå -1 cm
Lufttemperatur 18.5°C
Uppdaterad 2018-07-20 12:38:00