Väderdata Trelleborgs Hamn

Genomsnittsvind 5 m/s
Byvind 6 m/s
Vind från 237°
Vattennivå 24 cm
Lufttemperatur 2.4°C
Uppdaterad 2017-12-17 18:44:00