Trelleborgs tågfärjor kan försvinna – en farlig utveckling

Trelleborgs Hamns VD Tommy Halén menar att det inte är någon positiv utveckling för den svenska basindustrin där 95 % av svensk import och export går över svenska hamnar. Detta till trots fokuseras det mycket på trafiken genom Danmark. Tommy Halén vill att regeringen tar fram en ny strategi för den svenska godstrafiken på järnväg.

Järnvägsspår

Tommy Halén och Stena Lines vice VD Niclas Mårtensson har tidigare lyft frågan i rundabordssamtal i riksdagen och informerat om den negativa volymutvecklingen för konventionell järnväg över Trelleborg. I början av 1990-talet fraktades 220 000 tågvagnar per år mellan Trelleborg och Tyskland. Idag ligger siffran på 22 000 godsvagnar per år.

Stena Line har nyligen beställt fyra nya storfärjor från Kina med option på ytterligare fyra. Samtliga saknar tågdäck. Stena Lines vice VD Niclas Mårtensson menar att det är marknaden och politikerna som bestämmer och anser att det knappast kan vara Stena Lines uppgift att vara ”jourtjänst” åt svenska staten ifall förbindelsen över Öresundsbron eller Stora Bältsbron skulle sluta fungera.

Här uttalar sig Stena Lines vice VD Niclas Mårtensson i frågan: http://sverigesradio.se