Trelleborgs Hamn i Almedalen

Sverige står nu i startgroparna för att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Vilken hänsyn kommer tas till EU:s transportpolitik och prioriteringar i den kommande planeringen? Vilken roll kommer TEN-T och de utpekade corehamnarna att få? Och vilken betydelse har corehamnarna nationellt och regionalt?

Dessa frågeställningar kommer att diskuteras på det här seminariet som arrangeras av de fem corehamnarna Trelleborgs Hamn, Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Copenhagen Malmö Port och Luleå hamn. På seminariet kommer även WSP att presentera en rapport som belyser corehamnarna i ett svenskt och europeiskt perspektiv.

EU har pekat ut 83 hamnar som särskilt prioriterade i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). TEN-T syftar till att stärka och länka samman EU:s transportinfrastruktur för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem och de prioriterade ”corehamnarna” är viktiga noder som länkar ihop landtransporter och sjöfarten.

Fem av dessa corehamnar finns i Sverige och de står tillsammans för drygt 40 procent av den totala godsvolymen som hanteras i våra svenska hamnar. De svenska corehamnarna spelar en betydande roll för svensk industri då stora mängder gods exporteras via någon av hamnarna. De är också viktiga för besöksnäringen genom de många kryssnings- och färjepassagerare som passerar hamnarna varje år.

Medverkande:
Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar. Jens Nilsson, EU-parlamentariker, EU TRAN. Boriana Åberg (M), riksdagsledamot, Trafikutskottet. Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri & Handelskammaren. Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Director, WSP. Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn.

Seminariet hålls den 30 juni kl 16.00 O’Learys, Strandgatan 13.

Mer information hittar ni på:

https://www.facebook.com/#!/events/106631676340303/?notif_t=plan_user_joined &  http://www.almedalsveckan.info/event/view/25395