Transportkonferensen 2015

Tillbaka till Framtiden var namnet på årets Transportkonferens i Trelleborgs Hamn. Det var den 15:e i ordningen och årets konferens hade ett nytt upplägg då den dels hölls på svenska och dels att vi via våra samarbetspartners och nätverk bjudit in företag som vi normalt inte direkt arbetar med. Ämnet för konferensen valdes med tanke på att vi under de senaste decennierna har varit med om många revolutionerande förändringar inom teknik och kommunikation. En efterhand allt öppnare internationell värld med ständigt växande handel har samtidigt medfört anpassningar av infrastrukturen och de regelverk som krävs för en trygg och hållbar utveckling. Dagens moderator var Mikael Castanius tf VD för Sveriges hamnar. Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg hälsade gästerna välkomna, hamnens VD Tommy Halén bad alla att ha ett öppet sinne och att under eftermiddagen ”Tänka utanför boxen” med hjälp av en kort film ”Tänk om Tänk Nytt”: Margareta Pålsson öppnade konferensen med att berätta om Skånes fantastiska läge vilket övriga Sverige är beroende av och därför har behov av en bra infrastruktur och vikten av att väg, sjö och järnväg kompletterar varandra. Under konferensen diskuterades bland annat vilka möjligheter och svårigheter som finns, vad som behövs för att komma vidare i utvecklingen samt vilka förväntningar som finns i transportbranschen. Det är av stor vikt att transporterna fungerar om de skulle upphöra finns det ingen mat på borden efter en vecka. Första delen av konferensen ägnades åt framtida farkoster och informationsteknologi. Här diskuterades förarlösa fordon som både tåg, färjor och lastbilar, tåg som inte stannar, man byter och går på i farten, rörtransporter och att datorerna är intelligentare än vi inom 15 år. I den andra panelen diskuterades trafikslagens krav att eliminera aktuella och framtida hinder. Här kom man fram till att det finns en stor potential i framförallt korta transporter och att det behövs styrmedel, struktur och samverkan för att vi ska nå utsatta mål och att förändringarna kommer att ske succesivt med nya tekniker för att möta ökande transporter. Det konstaterades att regelverket till viss mån hämmar utvecklingen.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon pratade om tillväxt och välfärd och hur viktigt det är att vi sköter anläggningarna trafikslagsövergripande. Hon betonade att alla aktörer måste göra vad som behövs i hela kedjan när det gäller transportkorridorerna. Hon konstaterade att infrastrukturinsatsen behöver mer medel och menade att vi ibland gör det vi kan göra och inte alltid det vi skulle behöva göra. På frågan varför inte mer görs för sjöfartens potential ansåg hon att detta delvis beror på en konservativ bransch. Hon tog med sig en konkret fråga; att sätta in en vattenväg från Sverige på TEN-T-kartan! 

Konferensen bjöd också på en mycket positiv överraskning för Trelleborgs Hamn som fick ta emot priset ”Årets Lyft” som delades ut av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Godstransportråden utser årligen ett företag inom sin region som vinner priset Årets lyft till företag som arbetat för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som får utmärkelsen ”Årets Lyft” i Sverige i samband med den årliga Godsetdagen. Det har blivit lite av en tradition att priset Godstransportrådet i Skåne/Blekinge delats ut på Trelleborgs Hamns Transportkonferens. Trelleborgs Hamn är mycket stolta över att få priset som tilldelades med motiveringen: ”Med ett strategiskt geografiskt läge och en naturlig del i EU’s Core Network (TEN-T), kan det tyckas enkelt att bedriva verksamhet i Trelleborgs hamn. Dock visar här kommunen och hamnen tydligt att man inte nöjer sig med en ”vanlig hamnverksamhet”. Ett mycket tydligt fokus på miljö och hållbarhet präglar såväl löpande verksamhet som gjorda och kommande investeringar i ökad kapacitet och effektivitet. Stora investeringar har gjorts för att nå målen, men även en lång rad smärre ekonomiska satsningar har visat sig gynnsamma. Bland annat har flera olika energiåtgärder genomförts för miljöns bästa, liksom ett antal förändringar av fordonsparken som minskat sina CO2-utsläpp med 20 % årligen. Genom denna drivkraft gynnas inte bara den egna verksamheten, utan det ger även ringar på vattnet till andra hamnar i landet att följa Trelleborgs hamns goda exempel i miljötänk”. Tommy Halén som mottog priset var glad åt att hamnens miljöarbete uppmärksammats och tackade alla duktiga medarbetare som dagligen arbetar med att begränsa miljöpåverkan. Målsättningen med att bibehålla och att vara Östersjöns miljösmartaste hamn fortsätter.

Sten Wandel Lunds Universitet

Anders Berger Volvo

Pia Lagerlöf Swedtrain

Per Wimby Stena Line

Mikael Nilsson Sv Åkerif

Mats Hollander Green Cargo

Lena Erixon Trafikverket

Tommy Halen Trelleborgs Hamn