THAB Academy – unik satsning på hamnens medarbetare!

Trelleborgs Hamn investerar mycket i sin personal och har nu startat ”THAB Academy”, en 2-årig utbildning, för att följa med i utvecklingen och för att ge fler medarbetare chansen att nå nya karriärvägar! Vi vågar säga att vi är den första hamnen i Sverige som satsar på en Academy för sina anställda.

– Vårt arbete med att vara Europas bästa RoRo-hamn kräver ständig utveckling. Den nya hamnen kommer vara betydligt mer digitaliserad och kommer kräva ny teknik och för att hänga med i utvecklingen så gäller det att satsa på sin personal, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn AB och initiativtagare till THAB Academy.

Första kullen på 12 personer har fått chansen att gå utbildningen som pågår under två år. Målet med satsningen är att ge fler medarbetare kompetensutveckling, med förhoppning att flera av dem kommer att växa och vilja ta på sig mer ansvar, vartefter det uppstår vakanser som passar, som t ex chef, ledare eller specialist. Vi ser dem också som våra internambassadörer som kan hjälpa till i olika framtids- och förbättringsprojekt.  

Utbildningen består av 15 träffar och fokuserar på olika teman inom ämnena organisation, ledarskap, miljö, hållbarhet, logistik, infrastruktur, volym, teknik, digitalisering och IT. Kursledare för utbildningen är sex av våra egna chefer som behärskar ämnena men även externa föredragshållare bjuds in. Dessutom ingår studiebesök i andra hamnar, både inom Sverige och utomlands.

Arbetsgången för våra arbetare har i många år varit att man går från timanställd extring till ordinarie anställning och den enda karriärväg som har funnits internt är som teamledare, skyddsombud eller facklig representant. Genom THAB Academy kan våra medarbetare utveckla sin kompetens ännu mer och hjälpa oss att ta fram framtidens hållbara arbetssätt.

Stort intresse för utbildningen

– Intresset för att gå utbildningen har varit stort och det var fler sökanden än förväntat. Om två år ges förhoppningsvis en ny chans för fler att gå utbildningen, säger Marita Östberg, HR-chef i Trelleborgs Hamn AB och rektor för THAB Academy. Deltagarna får göra en utvärdering efter varje block och hittills har det fallit väldigt väl ut.

– Att få göra personlighetstest och lära sig grunder i ledarskap och även leda sig själv är något som många tycker är spännande och utvecklande. Det är också berikande att lära sig förstå hur alla företag arbetar med t ex nyckeltal för uppföljning av sin verksamhet. Kompetensen byggs på för varje modul man går igenom och deltagarna visar stort intresse och engagemang, så det är roligt att följa dem och deras utveckling i detta, säger Marita.

Kursdeltagarna jobbar inte tillsammans i vanliga fall eftersom de jobbar på olika avdelningar och de flesta jobbar skift. En viktig del är också att lära känna varandra över team- och avdelningsgränserna  och vid varje tillfälle har man därför lagt in teambuilding aktiviteter och övernattning på hotell.

 

Så här tycker några av deltagarna om satsningen med THAB Academy

– Det är en fantastisk möjlighet! Det är nyskapande och generöst och framför allt en bra utbildning som kommer att utveckla mig som person. Det är farligt att stanna i utvecklingen, man behöver vidga vyerna och även lära sig vad som händer inom andra områden i företaget, säger Helena Sjöstrand, trafikledare.

– Jag tycker det är bra att företaget satsar på sina anställda och på dem som vill komma framåt och utvecklas yrkesmässigt. Kunskap är coolt! För egen del hoppas jag att så småningom få möjlighet att få en annan tjänst efter att ha gått den här utbildningen, säger Henrik Herrström, hamnarbetare sedan 2007.

Trelleborgs Hamn AB är Skandinaviens största RoRo-hamn samt Sveriges näst största hamn avseende godston. Under 2018 hanterade hamnen 11 miljoner ton gods fördelat på ca 725 000 enheter. Trelleborgs Hamn AB, som ägs av Trelleborgs kommun, svarar för drift, underhåll och investeringar i den helägda hamnanläggningen. Bolaget har 135 medarbetare och omsatte 2018 ca 252 MKr. Trelleborgs Hamn AB arbetar för ständig tillväxt och utveckling där stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare samt hållbar miljö står i fokus.