Svensk Hamnrapport HUI

IMG_9080

163 miljoner ton, drygt 13 miljoner passagerare – det är några av de siffror som hamnverksamheten i Sverige genererar varje år. Detta och mycket annat presenteras i ett seminarium i Almedalen under onsdagseftermiddagen.  Bakom utredningen står HUI Research, Handels utredningsinstitut.

Sverige är extremt beroende av sin utrikeshandel, 95 procent av alla varor som passerar svenska gränser går på fartyg. Vilken betydelse har då hamnarna för Aktiebolaget Sverige?  Det är detta som utredningen tagit fasta på och visar vilken betydelse som hamnarna har för den svenska utrikeshandeln. Framtiden bjuder på flera utmaningar, såväl vad gäller infrastruktur som miljömässigt. De svenska hamnarna planerar just nu för investeringar på sexton miljarder kronor, något som i sin tur kräver statliga investeringar.

Efter att utredningen presenteras av Nils Bohlin vidtar en paneldebatt med representanter från hamnar, skogsnäringen, riksdagen och näringslivet som diskuterar utredningens resultat. Bland annat nämnde Stephan Müchler från Sydsvenska handelskammaren att redan när handelskammaren bildades 1905 var frågan om en ångfärjeförbindelse till Tyskland aktuell. En sådan blev verklighet 1909 när Trelleborg-Sassnitzleden etablerades.

Ingrid Wall

Kommunikationschef

Trelleborgs kommun