Solcellspark byggs i Östersjöns klimatsmartaste hamn

Elbehovet i hamnen ska säkras i framtiden
Trelleborgs Hamn fortsätter med sina investeringar enligt plan. Just nu byggs en solcellspark på cirka 3 000 kvadratmeter bestående av 1 728 solpaneler i den nya delen av hamnen. Trelleborgs Hamn är Östersjöns klimatsmartaste hamn och vi jobbar hela tiden med olika förbättringsåtgärder inom miljö och hållbarhet. Införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande.

Solcellsparken ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kwh) av nya hamnens energibehov som är beräknat till ca 2 miljoner kwh/år. Solcellerna är inkopplade till hamnens elnät.

SolarFuture
Trelleborgs Hamn har träffat avtal med SolarFuture, som är ett tillväxtföretag inom solenergibranschen, för installation av solcellsparken.

Arbetet framskrider i rask takt och hela anläggningen beräknas att vara i drift redan i början av juli 2020.

Trelleborgs Hamn har beviljats solcellsstöd från Energimyndigheten på cirka 880 000 kronor.