Slutkonferens EU-projektet LNG in Baltic Sea Ports II

LNG sw_tentea_beneficiaries_logo3

Ett 40-tal deltagare var på plats på slutkonferensen i projektet LNG in Baltic Sea Ports II i Trelleborgs Hamn den 3 december 2015. Konferensens syfte var att delge deltagarna en summering av det arbete som Helsingborgs Hamn, Sundsvalls Logistikpark, Rostock Hamn, Klaipeda Hamn, Trelleborgs Hamn samt konsultbolaget SSPA gjort i projektet men även att ge tillfällen till att lära känna nya kontakter och kunskap för hantering och framtida användning av LNG inom olika områden.

Mer information samtliga presentationer finns tillsammans med ett fotogalleri på http://lnginbalticseaports.com/en/news/158

Övriga frågor om projektet ställs till Agneta Nilsson, Agneta.nilsson@port.Trelleborg.se eller på telefon 0410-36 37 11.

._DSC_5121._DSC_5121DSC_5121DSC_5134DSC_5231

Fotograf: Pierre Fauvelle