Skånsk S-riksdagsgrupp på besök om flyktinghanteringen

Den skånska S-riksdagsgruppen besökte igår Trelleborgs Kommun samt Trelleborgs Hamn för att höra mer om flyktinghanteringen i hamnen.

Mellan den 10 september 2015 och den 20 mars 2016 anlände 45 180 flyktingar till Trelleborgs Hamn. Intill mitten av november låg det dagliga antalet flyktingar på 750 – 250/dag, därefter sjönk flödet successivt och rutinförfarandet ändrades efter att polisen/gränspolisen tog över.

Den skånska S-riksdagsgruppen fick höra om hur Trelleborgs Hamn hanterade flyktinghanteringen, vad vi lärde oss samt diskutera vad som behöver göras framöver.

De fick även information om hamnen och dess framtida utveckling och besöket avslutades med en rundtur där vår VD Tommy Halén guidade runt och berättade om hamnanläggningen.