Seminarium i Sveriges riksdag – Gränsöverskridande trafik på järnväg

Den 8 november arrangerade SWEDTRAIN – Sveriges Järnvägsindustrier tillsammans med Riksdagens järnvägsgrupp ett frukostseminarium i Sveriges riksdag med temat ”Gränsöverskridande trafik på järnväg – vad behövs för att det ska bli bättre?”

Vid mötet var tre föredragshållare inbjudna, Trelleborgs Hamn AB, Sydsvenska Handelskammaren och Jernbanedirektoratet Oslo som fick möjlighet att ge sina synpunkter på vad de anser krävs för att den gränsöverskridande trafiken ska fungera.

Torgny Nilsson från Trelleborgs Hamn lyfte bland annat följande frågor:

– Sveriges sårbarhet för konventionella järnvägstransporter vid ett längre avbrott på vägen över Danmark.
– Behöver Sverige en alternativ väg för konventionella järnvägstransporter.
– Behovet av konkurrensneutralitet om en väg via färjor ska upprätthållas.
– Vem ska äga och förvalta viktigt järnvägsinfrastruktur?