Samverkansövning inom beredskap i Trelleborgs Hamn

Hur ska beredskapen fungera om det händer en olycka i vattnet, i eller runt Trelleborgs Hamn och hur kan vi förbereda oss bättre? Med anledning av detta och med olyckan med mudderfartyget Margrethe Fighter i färskt minne, då en person omkom men där två personer trots allt kunde räddas i det nollgradiga vattnet, bjöd Trelleborgs Hamn in till en första samverkansövning med syfte att utveckla beredskapen för att kunna hantera stora olyckor i eller i vattnet runt Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik och hanterar en stor del av svensk export och import. 13 RoPax-färjor passerar mellan Trelleborg och europeiska kontinenten dagligen med 30 ankomster och avgångar. Om en större olycka skulle inträffa som inverkar på hamnens verksamhet och som medför att varuflödet stoppas in och ut ur Sverige, får det en mycket stor påverkan både på staden, regionen och Sverige.

Nordic Crisis Management AS var moderator och höll i samverkansövningen. 45 personer från bl a Länsstyrelsen Skåne, Lokalpolisen, Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Ambulansen, SOS, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet och Trelleborgs kommun deltog i övningen som hölls på plats i hamnen. Under tabletop-övningen, ett scenario med en stor fartygsolycka med brand ombord ute till havs, diskuterades roller, ansvar, förväntningar på systemet och varandra, aktörernas förmågor och resurser samt behov för samverkan och övningar.

– Detta var vår första samverkansövning med syfte att säkerställa samhällets resurser i händelse av en större olycka i eller i vattnet runt Trelleborgs Hamn. Som ett led i vårt arbete med att vara Skandinaviens ledande intermodala hub för internationell trafik och med de ständigt ökande volymerna av gods och människor genom Trelleborgs Hamn, krävs en stabil struktur och beredskap för hantering av större olyckor, säger Andreas Andersson, säkerhetsansvarig i Trelleborgs Hamn och initiativtagare till samverkansövningen.