Peabs vd besökte nya hamnen

Idag besökte Peabs vd Jesper Göransson Trelleborgs Hamn. Peab har fått uppdraget att bygga färjeläge 11 och 12 samt sidoramp i färjeläge 10 i Trelleborgs Hamn som är Skandinaviens största RoRo-hamn. Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Jesper Göransson fick en guidad tur av Trelleborgs Hamns vd Jörgen Nilsson som berättade om hamnens framtida planer. Peab har nu etablerat sig i hamnen och Jesper hälsade även på hos sina Peab-kollegor i Trelleborgs Hamn. Han fick också se det febrila arbete som pågår i hamnen, med alla möjliga slags arbetsmaskiner, mudderverk och utfyllnad av land.

Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder i projektet
För att bygga ut hamnen ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav. Det görs med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras för att bli en del av det nya hamnområdet. Totalt kommer den nya hamnens yta bli 50 hektar nytt land.

Till de nya färjelägena kommer det att anläggas cirka 700 meter spont för de nya kajkonstruktionerna. Dessutom sker grundläggning och uppförande av ramper och övrig hamnutrustning. Trelleborgs Hamn kommer att kunna ta emot 240 m långa fartyg i färjeläge 11 och 12 när dessa står klara. Färjeläge 10 kommer att anpassas med en ny sidoramp för TT-Lines kommande fartyg ”Green Ship”.

Stort miljöfokus
Liksom Östersjöns klimatsmartaste hamn har Peab stort fokus på miljö och hållbarhet. I projektet arbetar Peab bland annat genom de egenutvecklade produkterna ECO-Betong och ECO-Asfalt för att minimera miljöpåverkan. ECO-Asfalt minskar till exempel koldioxidutsläppen med cirka 63 procent jämfört med traditionell asfalt. Stålleveranser, som är en betydande del i projektet, kommer mestadels att transporteras via järnväg och båt.

Business Meetup ”Where Europe meets Scandinavia”
Peabs vd Jesper Göransson är för övrigt en av huvudtalarna, tillsammans med Peter Nilsson, vd Trelleborg AB och Johan Andersson, vd Mellby Gård på Business Meetup ”Where Europe meets Scandinavia” som anordnas av Trelleborgs Hamn i samarbete med Trelleborgs kommun på Business Center Trelleborg den 7 oktober 2021.

På ett unikt läge, där sjöfart, väg och järnväg möts, mitt i norra Europa, med drygt 50 miljoner konsumenter inom 500 kilometers radie, kommer det ges möjlighet att mötas för att göra affärer och inspireras av de mest framgångsrika bolagen inom svensk industri, detaljhandel, logistik och fastighetsutveckling.