Pålning pågår av Waterfront

Just nu pågår ett arbete med pålning av Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad.

Pålning (markförstärkning) utförs vid byggnation av bl a hus och byggnader för att det ska stå stabilt.

Arbetet beräknas klart i slutet av vecka 4.