Övning säkrade olycksrutiner

Larmets höga tonstötar ljuder över bangården. En man ligger fastklämd under en de tunga hjulen. Han jämrar sig högljutt och hostar av den gula röken som sprids från den brinnande vagnen.

Raddningsovning_2013_1

Foto: Ingrid Wall

Räddningstjänsten tar hand om en skadad person under säkerhetsövning på bangården i Trelleborg.

Stor dramatik – men den här gången var det inte på allvar. Trafikverket övade sin krisberedskap tillsammans med Räddningstjänsten och andra aktörer som blir aktuella den dag en olycka inträffar på bangården i Trelleborg. För åskådarna var det dock väldigt realistiskt, alla agerade just på det sätt som de ska göra den dag sirenen tjuter.

Inom projektet Säkra bangårdar arbetar Trafikverket med nödlägesövningar på bangårdar runt om i landet. Tidigare har liknande övningar genomförts på Sävenäs, Malmö, Gävle och Helsingborg medan Trelleborg, Borlänge och Hallsberg ska övas under det här året.

– Vi gör övningarna för att se att våra säkerhetsrutiner fungerar, säger Robert Janernäs som är säkerhetssamordnare på Trafikverket.

I övningen i Trelleborg deltog förutom Räddningstjänst och polis också Green Cargo, hamnen och andra aktörer som på olika sätt arbetar på bangården eller blir engagerade vid ett krisläge. För första gången testades också den nya larmsignal som installerats på bangården. Den kommer att användas vid olyckor eller andra krislägen på bangården och syftar i första hand till att den personal som befinner sig på bangården ska uppmärksammas på det inträffade och sätta sig i säkerhet. Signalen hörs också i omgivningarna och består av en snabbt pulserande signal som ljuder i upp till tre minuter. När faran är över sänds en sammanhängande signal under en halv minut.

Hur det gick för den skadade mannen? Jo, Trafikverkets Mikael Sjöström spelade sin roll med stor inlevelse på samma sätt som han gjort vid tidigare övningar. Han blev väl omhändertagen av räddningstjänstens personal om än väl inpyrd av rök.

Ingrid Wall