Övar för att klara verklig fara

RaddningsOvning_2011_1

Plötsligt börjar lastbilen på färjans bildäck att läcka. Chauffören är tydligt påverkad och larmet går ombord. Vad rymmer lasten? Hur ska chaufförens liv och hälsa kunna räddas?  Vilka faror utgör lasten för resten av fartyget?

Sådant är scenariot vid de övningar som Kustbevakningen, Trelleborgs hamn och Räddningstjänsten genomför just nu i Nyhamnen. Under onsdagen tränades besättning och räddningstjänst i två omgångar – allt för att vara så förberedda som möjligt den dagen övningen blir verklighet. Bakom övningarna står MSB, Myndigheten för Säkerhet och Beredskap.

RaddningsOvning_2011_2

Trelleborg är en av Östersjöns största hamnar med en omfattande trafik dygnet runt 365 dagar per år. Miljontals ton gods transporteras årligen på lastbilar, i  containers och på järnvägsvagnar över Trelleborg till och från tre hamnar i Tyskland och en i Polen. Farligt gods av olika slag utgör en del av dessa transporter.

Kustbevakningens stora fartyg  KBV 002 – drygt 80 meter lång – deltog i övningen med sin personal liksom den kommunala räddningstjänsten i Trelleborg.  Förmiddagens insats avlöpte någorlunda väl, chauffören blev omhändertagen och sanerad enligt konstens alla regler medan lasten identifierades och säkrades.

RaddningsOvning_2011_3

Totalt är det sex övningar som genomförs där olika delar av personalen tränas på ett likartat scenario