Omställning till biogas i hälften av våra fastigheter

Som ett led i vårt mål att bli Östersjöns klimatsmartaste har Trelleborgs Hamn gjort en omställning från naturgas till biogas i hälften av våra fastigheter. Resterande fastigheter har övervägande fjärrvärme.

Vad är då skillnaden mellan biogas och naturgas? Biogas är helt förnyelsebar medan naturgas produceras av fossila bränslen. Biogasen innehåller 100 procent metangas medan naturgasen innehåller 90 procent metangas och resten propan och botangas (gasol). 

Baserat på tidigare års förbrukning kommer Trelleborgs Hamn att göra en miljöbesparing på koldioxidutsläpp med ca 183 ton/år.