Ny väg in i Sverige

Detta är inte vilken väg som helst utan en ny väg in i Sverige!

I Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik är det av stor vikt att den interna hamnlogistiken fungerar smidigt och utan flaskhalsar. Nu är hamnens nya järnvägsöverfart klar och besiktigad. För att säkerställa trafikflödet till nya delen av hamnen så har en ny väg byggts över järnvägsspåren. Det är en tvåfilig väg i plankorsning för inkommande trafik in i Sverige. Detta kommer att underlätta mycket för flödet in och ut genom hamnen tills dess att en östlig hamninfart är klar.

Vägen kommer att tas i bruk inom kort.

Kostnaden för byggnationen är medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.