Mobil alkobom ska bli verklighet i Skandinaviens största RoRo-hamn

Fredagen den 3 maj fick Trelleborgs Hamn besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth för att bland annat diskutera en viktig fråga för honom, nämligen mobila alkobommar, som på ett enkelt, smidigt och mobilt sätt kan förhindra att berusade förare kommer ut på vägarna. Regeringen har anslagit 78 miljoner kronor till alkobommar i Sveriges hamnar. Trelleborgs Hamn ställer sig mycket positiv till detta och är beredda på att göra tester med en mobil alkobom. Innan ett införande kan ske måste vissa praktiska saker vara på plats.

– Vi har hittat en smidig lösning att behålla trafikflödet och den goda interna logistiken ut ur hamnen samtidigt som vi har möjlighet att hantera användandet av en slumpmässig kontroll via en mobil alkobom, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn. Som Skandinaviens största RoRo-hamn är detta ett naturligt steg för oss att även inom detta område ligga i framkant. Vår gemensamma ambition är att ha utrustning på plats innan eller efter semestern och därefter ska rutiner och handhavande av myndighetsperson vara på plats.

En annan viktig fråga som diskuterades på mötet med infrastrukturministern var hur man på allra bästa sätt kan kombinera de tre trafikslagen sjö, järnväg och väg. Det diskuterades ett antal förslag på åtgärder för att främja järnvägstrafiken avseende både konventionell och intermodal järnvägstrafik där ett nytänkande och ett mer effektivt utnyttjande av trafikresurser är en förutsättning för ett snabbt resultat.

– Trelleborgs Hamn som är en corehamn har en nyckelposition för Sverige och måste fungera som ett nav i transportsektorn. Det är glädjande att se hur Trelleborgs Hamn ligger i absoluta framkant inom alla viktiga områden, såsom infrastruktur, miljö och digitaliseringsutveckling, säger Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern fick också information om den fortsatt positiva trenden i Trelleborgs Hamn som visar på en ökning av volymerna med 6,7 % under de första fyra månaderna för 2019.

Tomas Eneroth informerades även om arbetet med att vara Europas bästa RoRo-hamn och hur hamnen arbetar kring det inför framtiden, där bland annat satsningen på THAB Academy är en viktig parameter. THAB Academy är en 2-årig utbildning som vänder sig till de kollektivanställda, vilket är unikt för hamnarna i Sverige. Syftet med utbildningen är att följa med i den framtida digitala utvecklingen, få kompetensutveckling och därefter kanske få möjlighet att nå nya karriärvägar.

– Trelleborg är en fantastisk framtidsstad, för både hamn och stad, med ett unikt läge och en stark framtidstro. Vi står inför en spännande utveckling framöver, avslutade Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg (m) som också deltog i mötet.

Tomas Eneroth på en guidad tur i hamnen tillsammans med bl a Mikael Rubin (m) kommunalråd i Trelleborg, Marianne Pettersson, (s) Trafikutskottet och Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn AB