Intresse för hamnens flexibla och miljövänliga tvåvägslok

2014 införskaffade Trelleborgs Hamn ett modernt, flexibelt tvåvägslok som kan köras både på räls och väg, vilket ger klart förbättrad miljöprestanda i form av halverade utsläpp och reducerat buller. Kombiloket kan dra 2800 ton, dvs ett heltåg på 700 meter och väger i sig endast 30 ton!

Henrik Silfverstolpe, Ordförande Liberalerna Trelleborg, ledamot i regionfullmäktige samt kollektivtrafiknämnden (Skånetrafiken), kom idag på besök i Trelleborgs Hamn tillsammans med två andra representanter från Liberalerna, för att ta reda på mer om hur hamnens flexibla tvåvägslok fungerar.

De vill hitta en lösning för att förflytta tåg och vagnar från spåret till närmaste station när det blir signalfel och strömlöst för att undvika att passagerare då bryter sig ut och riskerar sin säkerhet. Liberalerna menar att Skånetrafiken borde titta på en sådan lösning som Trelleborgs Hamn har med ett kombilok för att kunna hantera strandade tåg och de kommer lägga fram ett utredningsförslag i Region Skåne.


På bilden fr. v.: Håkan Eriksson, Väte, Göran Hall, Tåg-, rangerings- och verkstadschefTrelleborgs Hamn, Remi Lafvas, Pol. sekr. Liberalerna Skåne, Henrik Silfverstolpe, Ordf. Liberalerna Trelleborg, Kristoffer Lindstrii, Ordf. Liberala ungdomsförbundet Sydligast.