Infrastrukturministern på besök i Trelleborgs Hamn

Idag onsdIMG_3150agen 27 januari har vi haft infrastrukturminister Anna Johansson (S) på besök i Trelleborgs Hamn

Ministern fick en guidad rundtur i både nya och gamla delen av hamnen av hamnens VD Tommy Halén som berättade om verksamheten, hamnens stora utvecklingsprojekt med den flytt av hamnen som pågår samt hamnens roll i både det svenska och europeiska transportsystemet. Andra viktiga frågor som diskuterades var bland annat ny väganslutning och konventionell järnvägstrafik till Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och Sveriges andra största godshamn. Hamnen har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt läge i förhållande till kontinental Europa och slog all time high 2015 med en ökning på lasbilsgodset med 7,8 % med en volymökning både på Tysklands- och Polen-trafiken. Antalet lastbilar har ökat med drygt 10 % och antal personbilar med 5,3 % vilket sammantaget betyder en ökning med 190 bilar per dag under 2015.

2.500 fordon passerade hamnen varje dag under 2015!