Information med anledning av Coronaviruset Covid-19

Hur påverkas hamnverksamheten i Trelleborgs Hamn?
Allt arbete som är kopplat till ett färjeanlöp och servicen till våra kunder fungerar precis som vanligt. Trelleborgs Hamn, med färjeförbindelser till Tyskland, Polen och Litauen, hanterar en stor del av svensk export och import och i dagar som dessa med anledning av Covid-19 så är det otroligt viktigt att hålla igång godstrafiken. Som Skandinaviens största RoRo-hamn, med 30 ankomster och avgångar varje dygn, gör vi allt som står i vår makt för att upprätthålla godsflödena in och ut ur landet tillsammans med våra rederikunder. Just nu ser vi ingen avmattning i godstrafiken i Trelleborgs Hamn och vi är förberedda på större volymer.

Vem ansvarar för smittskydd?
I Sverige har Folkhälsomyndigheten det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten samarbetar nära med världshälsoorganisationen WHO och gör kontinuerliga bedömningar gällande smittspridning och rekommendationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Trelleborgs Hamn följer utvecklingen noggrant och står i ständig kontakt med berörda myndigheter och uppdaterar vid behov. Det finns upparbetade rutiner och samverkan mellan Trelleborgs Hamn och berörda myndigheter och vi vidtar självfallet de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer nödvändiga. 

Har du specifika frågor kring din resa?  
Då ber vi att du kontaktar respektive rederi.

TT-Line www.ttline.se

Unity Line www.unityline.se

Stena Line www.stenaline.se

Filmer i våra sociala mediekanaler
Vi kommer kontinuerligt att lägga ut korta filmer på Facebook och LinkedIn med lägesuppdateringar om hur Coronapandemin påverkar Trelleborgs Hamn och hur vi hanterar det. Följ oss gärna där!

Facebook

LinkedIn