Idag välkomnade vi Region Skåne i Trelleborgs Hamn!

Trelleborgs Hamn inledde året med att bjuda hit Region Skåne och informera om vad vi gör i hamnen och berätta mer om våra spännande utbyggnadsplaner.

Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M), tillsammans med kollegorna Anna Jähnke, Peter J Olsson och Helena Nanne deltog i mötet liksom kommunalråd Mikael Rubin och Jan Isaksson, båda från Trelleborgs kommun.

Trelleborgs Hamn är en viktig del i regionen för att näringslivet ska fungera eftersom det är här in- och utflödena för Sverige och regionen sker.

Trelleborgs Hamn är glada att regionen ville komma hit och få en närmare inblick i den utveckling som sker och den satsning vi gör samt för att diskutera på vilket sätt Region Skåne kan bidra till en fortsatt positiv utveckling ur ett logistiskt avseende.

Bild fr v: Peter J Olsson, Helena Nanne, Carl Johan Sonesson, Mikael Rubin, Anna Jähnke, Jörgen Nilsson, vd THAB, och Jan Isaksson.