Hamnens miljöarbete i fokus i Almedalen

IMG_9060

Trelleborgs hamn arbetar långsiktigt och målmedvetet på att bli Östersjöns klimatsmartaste hamn.  Ett steg på den vägen var när Trelleborg tog på sig ledarrollen för EU-projektet Cleanship. Erfarenheterna från Östersjösamarbetet redovisades vid ett seminarium i Almedalen på onsdagsförmiddagen .

Luftemissioner – kan högre krav bli affärspotential för svenska företag löd rubriken på sammankomsten i det maritima centrat på Hamngatan i Visby. Ett fyrtiotal åhörare hade mött upp för att höra bland andra  Agneta Nilsson, kommunikationsansvarig och EU-samordnare i Trelleborg tala om det framgångrika Cleanshiprojektet som avslutades i höstas efter tre år. Cleanship hade som mål att skapa en effektiv sjöfart med små effekter på miljön och där igenom minska övergödningen av Östersjön.  För att nå dit har man gemensamt utvecklat miljöanpassade verktyg och lösningar för sjöfartssektorn som kan bidra till att göra Östersjön till en föregångsregion när det gäller rena sjötransporter. Konkret i Trelleborg innebär detta bland annat landström när färjorna ligger vid kaj samt  att ta hand om avloppsvatten.

Förutom Agneta Nilsson talade Karina Linnér från Svenskt Marintekniskt Forum och Ulf T Freudendahl från Scandinaos. Båda berörde de nya regler för utsläpp som träder i kraft vid årsskiftet och kraftigt reducerar svavelutsläppet från fartyg. Under de senaste åren har diskussionerna mycket kommit att handla om LNG, naturgas, men intresset ökar allt mer för metanol, en förnybar energikälla som är lättare att hantera.

I eftermiddag medverkar Trelleborgs hamn i ett seminarium om vad hamnarna betyder för aktiebolaget Sverige samt arrangerar ett med titeln Fem nedslag – corehamnarnas betydelse i Hamnsverige.

Ingrid Wall

Kommunikationschef

Trelleborgs kommun