Förtydligande om gödningssäckar i hamnen

Här kommer ett förtydligande angående vår kund BM Agris gödningssäckar i hamnen som det har skrivits om i pressen.

Dessa säckar kommer från en båt som kom under slutet av veckan med något som kallas NS 27-5 eller kalciumammoniumnitrat.

Båten var lastad med 2 000 ton och merparten kördes bort under torsdag och fredag, kvar finns cirka 200-300 ton som kommer att fraktas bort under söndag den 13 september. Det gäller alltså omlastning från båt till bil för leverans till lantbrukare. Observera att det inte är klassat som farligt gods när det transporteras bort. Det finns alltså ingen anledning till oro.

Trelleborgs Hamn AB har ingen lagring av ammoniumnitrat i hamnen, ej heller NS 27-5, däremot kan ibland kalk för lantbruk förekomma under kortare lagring. För övrigt hanterar vi endast papper, trä, stål, spannmål, lök och en del andra matvaror.

BM Agris vd Per-Arne Gustavsson kommenterar ärendet så här:

”BM Agri följer de rekommendationer som finns från myndigheterna, av all vår gödselhantering. Gödseln i Trelleborgs Hamn är såld till lantbrukare och omlastning från båt till bil pågår och är klar idag (söndag). NS 27-5 är en utmärkt gödsel av hög kvalitet. Den är i sig helt ofarlig att transportera, är ej heller känslig för värme eller tryck.

Vi vill tillägga att vårt samarbete med Trelleborgs Hamn är mycket bra. Hamnen är viktig för svensk spannmålsexport.

Mvh Per-Arne Gustavsson

VD BM Agri”