Finns det någon framtid för konventionell järnväg via hamnar?

Frågan lyftes i Riksdagens Trafikutskott på torsdagen den 26 oktober, av Trelleborgs Hamn AB och Ystad Hamn Logistik AB. På plats och informerade om läget för tågfärjetrafiken var Jörgen Nilsson vd i Trelleborgs Hamn AB och Torgny Nilsson, affärsutvecklare, Trelleborgs Hamn AB samt vd Björn Boström från Ystad Hamn Logistik AB.

En efterlysning av en nationell strategi för konventionell gränsöverskridande järnvägstrafik har lyfts av båda hamnarna även då man vid tidigare tillfällen besökt och informerat Trafikutskottet. Förhoppningen är att detta kommer med i den nationella trafikslagsövergripande plan som Regeringen avser att presentera under våren 2018.

Trelleborgs hamn och Ystad hamn måste båda investera i ny järnvägsinfrastruktur, det är kostsamma investeringar i ett affärsområde som sjunkit kraftigt de senaste åren och vars framtid båda hamnarna och rederierna nu ifrågasätter. Under mötet med Trafikutskottet diskuterades en mängd frågeställningar i ämnet, bland annat: Vem ska äga och förvalta strategisk järnvägsinfrastruktur? och Vilka blir konsekvenserna för svensk industri om dessa två transportvägar stängs?